I. Anunț privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de consilier gradul I A în biroul documentare la UM 02416 "O" București, organizat de UM 02510 București
            1. Anunț.doc
            2. Rezultate selecție dosare
            3. Rezultate proba scrisă


 

Top