Secretar de stat şi şef al Departamentului pentru relaţia cu Parlamentul
şi informare publică 
Nicolae NASTA
curriculum vitae
declarația de avere și de interese

Locţiitor al şefului Departamentului pentru 
relaţia cu Parlamentul şi informare publică

 
Top